Verdsetting av selskap – Få en profesjonell og vanntett vurdering

Dersom du behøver en verdsetting av ditt selskap, er det viktig å motta denne tjenesten fra noen som har spesialisert seg i feltet. Dette hjelper deg med å få en mer nøyaktig og korrekt verdsetting av selskapet, og vil gi deg flere fordeler i fremtiden som hjelper deg med å unngå katastrofale fallgruver. 

Et selskap vil utføre en rekke med tiltak for å finne ut av hva en potensiell kjøper er villig til å betale for selskapet. Dette er fordi et selskap ikke er verdt det du selger det for, men det en kjøper det for. Prosessene som er involvert i en verdsetting inneholder for det meste spekulasjon, og er ikke en vitenskap som gir deg et blinkskudd på verdien, men et bra utgangspunkt å gå ut i fra. 

Noe som også er meget viktig å forstå, er at en oppstarts vurdering er ikke en ekte verdsetting, men vil gi deg et godt inntrykk av verdien til selskapet. Dersom du ønsker en verdsetting av ditt selskap som holder i retten og forhandlinger, må du motta tjenesten fra en kvalifisert tredjepart som ikke har noen tilknytning til selskapet fra før. 

Hva er definisjonen på verdsetting av selskap?

Man kan sette en god og simpel definisjon på verdsetting av selskap, ved å si at dette er en profesjonell vurdering og forståelse av verdien til et selskap. Prosessen som blir utført når en vurderer verdien til et selskap innebærer en god del spekulasjon, men med mye erfaring i feltet kan en profesjonell partner gjøre gode spekulasjoner som gir en god forståelse om verdien til selskapet. 

Mottar du denne hjelpen fra noen som ikke har erfaringen som trengs, kan vurderingene bomme på verdien som en kjøper er villig til å betale for selskapet. Derfor burde du bruke tjenesten til noen som sørger for å oppfylle alle krav som skal til for å gi deg en god og korrekt verdsetting. 

Personlig mening 

Når du mottar en verdsetting av selskapet ditt, er det uhyre viktig å få en vurdering fra et nøytralt synspunkt, hvor resultatet ikke blir påvirket av et personlig ståpunkt. Derfor er det anbefalt å motta hjelp fra en tredjepart som ikke har noen personlige meninger om selskapet, og vil derfor gi deg en mer korrekt vurdering.

Upartisk

For å unngå potensielle konflikter når det kommer til interesse, burde du motta en verdsetting av selskapet ditt fra noen som ikke tilbyr videresalg av selskapet. Ta i bruk tjenesten til noen som ikke tilbyr annet enn verdsetting av selskap. Da er du på riktig vei for å oppnå et godt resultat som ikke er påvirket av personlige meninger, og vil derfor kunne gi deg en vurdering som har en god verdi for deg. Dette hjelper deg også med salg av selskapet, noe som blir forklart litt senere i innholdet. 

Kvalifisert

Noe som er veldig uheldig, er at en utdannelse ikke er nødvendig når man skal utføre en verdsetting av selskap. På grunn av dette er det viktig at du gjør litt gransking for å finne riktig partner for deg. Det beste er å finne en partner som har spesialisert seg i tjenesten, og bare tilbyr verdsetting av selskap, uten andre mål i bakhodet.  

Profesjonell

Det er mange som tilbyr å verdsette selskap, men mener de ikke behøver å besøke lokale til selskapene. Dette fører til at et intervju eller en inspeksjon ikke finner sted under prosessen. Finner du en potensiell partner som mener dette, kan det være greit å vurdere en annen for arbeidet, da dette kan føre til manipulerte resultater. En verdsetting som har manipulerte resultater holder som regel ikke i forhandlinger eller rettssaker. Derfor burde du velge noen som holder et intervju og en inspeksjon.

Hvorfor en verdsetting av selskapet ditt er viktig

En god vurdering er verdifull for senere bruk, og har en god verdi for deg. Med en god vurdering på plass, vil endringer i eierskapet bli lettere å håndtere. Du kan også ta tak i refinansiering på en ordentlig måte, og forhandle om selskapet fra et godt utgangspunkt. 

Dersom du har planer om å gå inn i en forhandling om selskapet ditt, vil det lønne seg å ha en verdsetting av selskapet på plass, da dette hjelper deg med å gi et bedre mottilbud og godta tilbud som du blir fornøyd med.  

Problemene du kan komme i hvis du ikke får en profesjonell verdsetting av selskapet ditt

Det finnes noen store fallgruver du må passe deg for. Dersom det er ønskelig å unngå fallgruvene, kan du følge noen regler. Reglene er heldigvis simple, men det er viktig å vite om dem.  

Få inspeksjon på lokalet til selskapet

Dette punktet krever bare at du sørger for at partneren din utfører en inspeksjon. Gjør ikke vedkommende dette fra før er det en stor sjanse for at inspeksjonen ikke blir utført på en god måte. Dette kan føre til ukorrekte resultater. Finn en partner som utfører en inspeksjon som et normalt tiltak i prosessen. Dersom du mottar bistand fra noen som ikke utfører en inspeksjon, er det en sjanse for at resultatene blir manipulert, og domstolen vil derfor ikke godta verdsettelsen. 

Det er viktig å utføre et intervju

Som en inspeksjon, vil et intervju også være viktig. Dersom noen utfører en verdsetting av selskapet ditt, men utfører ikke et intervju, kan vedkommende misforstå selskapet og hvordan selskapet drifter. Dette kan uheldigvis skape unøyaktige resultater for selskapet ditt, og domstolen vil derfor ikke godta verdsettingen som ble utført. 

Bruk en tjeneste som inneholder et intervju, så vil partneren ha en bedre forståelse om selskapet ditt, og vil kunne gi deg resultater som har en verdi for deg. 

Det er viktig med en partner som opprettholder antikorrupsjonspolitikk 

En verdsetting som blir utført uten å følge antikorrupsjonspolitikk, kan føre til mislykkede forhandlinger om selskapet. Grunnen for dette er at kjøperen ofte kan si at verdsettelsen ikke ble utført på en upartisk måte, og vil derfor ikke godta verdsettingen. 

Bruker du tjenesten til noen som holder seg upartisk, vil du motta en verdsetting som du kan få bruk for i forhandlinger om selskapet ditt.

En verdsetting av selskapet ditt gir deg fordeler

Dersom du mottar en godkjent verdsetting av selskapet ditt, vil du også få noen fordeler. Når du har en verdsetting på plass, vil du ha en god sikkerhet i forhandlinger. Dette fører til en prosess som oppfyller målet ditt til en høyere grad. 

Når du skal utføre større endringer i selskapet ditt, vil en verdsetting av selskapet føre til en prosess som er enklere for deg å håndtere. Du vil også ha bruk for en verdsettelse når du gjennomfører en skilsmisse eller utfører en transaksjon med en nærstående parter. 

Nielsen Valuation utfører verdsetting av selskap med profesjonalitet

Nielsen Valuation er et selskap som holder til i Oslo. De utfører verdsettelse av selskap med et mål om å gi sine kunder en god og rettferdig vurdering som holder i en rettssak og i forhandlinger. 

De mener at spesialister er mye bedre å ta i bruk enn generalister. Derfor har de spesialisert seg i feltet, og vil alltid møte opp på lokalet til selskapet ditt for å utføre et intervju og en inspeksjon. Dette fører til mer korrekte resultater, og du vil derfor få en vurdering med stor verdi. Nielsen Valuation holder seg alltid upartisk, og opprettholder antikorrupsjons politikk. 

Ta kontakt med Nielsen Valuation, så vil du motta en tjeneste som sørger for et vanntett resultat. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *