Verdsettelse av selskap – Profesjonell bistand gir deg et vanntett resultat

En som har spesialisert seg på verdsetting av selskap vil hjelpe deg å unngå katastrofale fallgruver i fremtiden. Når du er på utkikk etter en potensiell partner som kan utføre en verdsetting av selskapet ditt, burde du motta dette fra noen som har erfaring, og holder seg profesjonelle. Dette gir deg både mer korrekte resultater, og et sikkerhetsnett som du kan få bruk for i en senere tidsramme. 

Oppgaven til en person som utfører en verdsettelse, er å gi deg en spekulert verdi på selskapet ditt. Denne vurderingen skal være i samme prisklasse som en kjøper er villig til å betale for selskapet, men ikke det du vil selge det for. Dette er en realitet mange må forstå. Verdien til selskapet ditt ikke er det du vil selge det for, men det en kjøper betaler for selskapet. En verdsetting av ditt selskap gir deg en spekulasjon, men ikke en garantert verdi som en kjøper tilbyr. Derfor er det viktig å finne en potensiell partner som har kunnskapen som trengs for å gi deg en god vurdering.

Dersom du mottar en oppstarts vurdering, er det viktig å vite at dette ikke er en komplett verdsettelse av selskapet ditt, og vil derfor ikke sikre deg fordeler som kommer med en ordentlig verdsettelse. En oppstarts vurdering gir deg en god forståelse av verdien til selskapet ditt, men vil ikke kunne brukes i forhandlinger eller andre situasjoner. 

Hvordan definerer man en verdsettelse av selskap?

En definisjon på verdsetting av selskap kan kort og godt bli skrevet som en prosess hvor nøyaktig vitenskap ikke blir brukt, men inneholder profesjonell spekulasjon, hvor man finner ut hva en potensiell kjøper er villig til å betale for selskapet. 

Siden dette inneholder mye spekulasjon, er det viktig å motta tjenesten fra noen som er kjent for gode resultater, og vil derfor gi deg et solid resultat som har en høy verdi for deg. For å finne en solid partner, kan du gjøre litt gransking før du bestemmer deg for en potensiell partner. 

Personlig mening 

Dersom du mottar en vurdering som ikke kommer fra et nøytralt ståpunkt, kan dette ofte føre til et resultat som er påvirket av en personlig mening om selskapet. Dette holder som regel ikke i en rettssak. Derfor kan det være lønnsomt å finne en tredjepart som ikke har en personlig mening om selskapet, holder seg nøytral og tilbyr bare en verdsettelse av selskapet ditt. 

Upartisk

Når en person utfører en verdsettelse av selskapet ditt, burde du sørge for at dette blir utført på en upartisk måte, fra noen som ikke tilbyr å selge selskapet videre etter verdsettelsen. Dersom du mottar en verdsettelse som ikke har blitt utført på en upartisk måte, kan en forhandling om selskapet mislykkes. 

Kvalifisert

I Norge trengs det ikke en utdannelse for å drive med verdsettelse av selskap. Dette kan skape problemer for deg. Derfor er det lurt å utføre litt forarbeid på din potensielle partner. Det er viktig å se om din potensielle partner er kvalifisert for jobben, og tilbyr bare verdsettelse av selskapet og ikke noe annet. Mottar du bistand fra noen som ikke er kvalifisert for jobben, kan du motta resultater som ikke er korrekte. 

Profesjonell

Skal du motta en verdsettelse av ditt selskap, burde du forsikre deg om at vedkommende er spesialisert i jobben som er involvert. En profesjonell person vil som regel møte opp på lokalet til selskapet ditt for å utføre et intervju og en dyp inspeksjon. Dette er et viktig steg for å motta et godt resultat. Dersom det ikke blir utført et intervju eller en inspeksjon, kan resultatene du mottar være manipulert, noe som ikke holder i en rettssak. 

En god verdsettelse av selskapet ditt er viktig

Målet med en verdsettelse av selskapet ditt, er å gi deg et resultat med høy verdi for deg. Du vil også få bruk for en verdsettelse ved senere anledninger, da en verdsettelse av selskapet ditt gir deg et godt utgangspunkt å gå ut i fra, i en forhandling om selskapet. 

Har du tenkt til å refinansiere eller utføre forhandlinger, burde du har en verdsettelse av selskapet ditt på plass, da dette sørger for at prosesser blir håndtert på en korrekt måte. I en rettssak vil du også kunne trenge en verdsettelse av selskapet ditt.

Dersom du ikke får en profesjonell verdsettelse av ditt selskap, kan du få problemer

Vi har satt noen enkle regler du burde følge, når du skal vurdere en potensiell partner for arbeidet. Følger du reglene vil du kunne unngå en rekke med brutale fallgruver, som vil slå hardt tilbake på selskapet. 

Etter du har lest reglene under vil du ha kunnskapen du trenger for å holde deg på trygg bane, og unngå fallgruver.

Gjennomfør en inspeksjon

Når du undersøker en potensiell partner, må du sørge for at vedkommende alltid utfører inspeksjoner på lokalet til selskap. Dette er et viktig steg for å få en korrekt vurdering, da en verdsettelse av selskap krever en god forståelse for selskapet og deres verdier. Finner du en potensiell partner som krysser av dette kravet, er du på riktig vei!

Det er også viktig med en inspeksjon, da domstolene ofte ikke godtar en verdsettelse som ikke har inneholdt en inspeksjon. Grunnen for dette er at resultatene ofte kan bli manipulert, dersom en inspeksjon ikke har blitt utført. 

Hold et intervju

Dersom du mottar en verdsettelse av selskapet ditt, men uten et intervju, kan dette føre til unøyaktige resultater som er påvirket. Dette kan skje når vedkommende ikke har forstått selskapet ditt på en korrekt måte, noe som igjen kan føre til at domstolen ikke godtar verdsettelsen din. 

Les antikorrupsjonspolitikken som den potensielle partneren følger

Dersom du ønsker en vellykket forhandling om selskapet ditt, må du motta en verdsetting av noen som holder seg til en god antikorrupsjonspolitikk, da dette sørger for en upartisk og nøytral vurdering, uten mål om å selge selskapet ditt videre. 

Mottar du en verdsettelse av selskapet ditt som ikke har holdt seg til disse reglene, vil ofte motparten din i en forhandling påstå at din verdsettelse ikke er godkjent, og vil ikke gjennomføre forhandlingen. 

En verdsettelse av selskapet ditt kommer med fordeler

En godkjent verdsettelse av selskapet ditt kommer med fordeler. Skal du gå inn i en forhandling om selskapet ditt i fremtiden, vil en god verdsettelse gi deg en sikkerhet, så du kan fullføre forhandlingen med et resultat du er fornøyd med. 

Dersom du befinner deg i en skilsmisse eller utfører transaksjoner med en nærstående part, vil du ha god bruk for en verdsettelse av selskapet ditt på plass, da dette gjør prosessene lettere å gjennomføre. Større endringer i selskapet vil også bli utført på en bedre og lettere måte, når du har en verdsettelse. 

Nielsen Valuation hjelper deg gjerne!

Med gode resultater og høy kompetanse i feltet, vil Nielsen Valuation gi deg et resultat som har en stor verdi for deg. Med en god verdsettelse av selskapet ditt på plass, kan du gå inn i en forhandling med god selvtillit, da du har et godt utgangspunkt å gå ut i fra. 

Nielsen Valuation holder seg alltid upartisk og nøytral, noe som er essensielt for å motta et bra resultat. Nielsen Valuation utfører tjenesten med høy profesjonalisme og kompetanse, samt utfører alle steg som er nødvendig for å oppnå et godt resultat. Selskapet består av spesialister, og hevder at profesjonalitet er viktig å opprettholde. De møter opp på lokalet til selskapet ditt, og utfører et nøyaktig intervju. 

Dersom du ønsker en profesjonell verdsettelse av selskapet ditt, kan du ta kontakt med Nielsen Valuation, så er du på rett vei for suksess!  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *