Prissetting av selskap – En profesjonell partner hjelper deg å unngå fallgruver

Tjenesten til en spesialist innebærer en rekke tiltak, så du vil motta en prissetting av selskapet ditt som resulterer i en verdi som en potensiell kjøper vil betale for selskapet. Mange misforstår dette, og mener verdien til et selskap er prisen en er villig til å selge selskapet for, men dette stemmer ikke, da verdien til et selskap er prisen en kjøper betaler for selskapet. En spesialist sin oppgave er å finne ut av denne prisen, og gi deg et resultat som du kan få bruk for i en forhandling og andre situasjoner. 

En spesialist sin tjeneste inneholder også som regel en oppstarts vurdering av selskapet ditt, men det er viktig å forstå at dette ikke regnes som en offisiell prissetting av selskapet, og vil ikke holde i en rettssak eller en forhandling om selskapet ditt. En oppstarts vurdering av selskapet gir deg et godt syn på hva verdien til selskapet er. 

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan finne riktig partner for bistand med prissetting av selskap, og hva du kan gjøre for å unngå brutale fallgruver. 

Hva er definisjonen på prissetting av selskap?

Man kan godt og enkelt definere en prissetting av selskap som en upartisk og profesjonell spekulasjon av verdien til et selskap. Det er viktig å forstå at dette ikke inneholder en nøyaktig vitenskap, men spekulasjon som er basert på kunnskap og erfaring i feltet. En spesialist har mye erfaring og kompetanse, noe som fører til en prissetting av selskapet ditt som stemmer overens med prisen som en potensiell kjøper vil betale for selskapet. 

Dersom du mottar en prissetting av selskapet ditt, som ikke blir utført av noen som har kunnskapen, erfaringen eller profesjonalismen som trengs, vil du ofte få resultater som ikke stemmer med verdien en kjøper vil tilby for selskapet. 

Personlig mening 

Det er viktig at en prissetting av selskapet ditt blir utført uten å bli påvirket av personlige meninger om firmaet eller deres verdier. Derfor er det anbefalt på det sterkeste å motta bistand fra en nøytral tredjepart, som ikke lar personlige interesser eller meninger påvirke resultatet til prissettingen av selskapet. 

Upartisk

Dersom du mottar en prissetting av selskapet, som blir utført av en part som ikke holder seg upartisk, kan det oppstå interessekonflikter. For å unngå dette, anbefales det å finne en som ikke tilbyr annet enn en prissetting av selskapet. Kommer du over noen som tilbyr videresalg av selskapet etter en prissetting, er det anbefalt på det sterkeste å styre unna. 

Kvalifisert

I Norge kan man utføre prissetting av selskap uten en utdannelse. Dette kan skape problemer, da mange ikke har erfaringen eller er kvalifisert for å utføre en nøyaktig prissetting, og du vil få et resultat som bommer veldig på prisen som en kjøper vil betale for selskapet. 

For å få den beste hjelpen du kan få, må du finne en partner som yter god profesjonalisme, og har erfaringen som trengs. Utfør et godt intervju med vedkommende for å sørge for at personen er kvalifisert, og ikke har andre mål enn å utføre en prissetting av selskapet. 

Profesjonell

Dersom du kommer over en potensiell partner som ikke utfører et intervju eller en inspeksjon, burde du finne noen andre. Grunnen for dette er at de ofte hevder de kan få tak i informasjonen de behøver ut fra registre, men da vil du som regel motta en dokument som bare er fylt med en del masse generell informasjon, og ikke informasjon som er skreddersydd etter verdiene til selskapet ditt. Derfor vil en domstol ofte ikke godta en prissetting som ikke har utført et intervju eller en inspeksjon. 

Hvorfor en prissetting av selskapet ditt er viktig

Når du skal forhandle om selskapet ditt, er det uhyre viktig å ha en prissetting av selskapet på plass, da dette sørger for et solid og godt utgangspunkt du kan gå ut i fra. Da blir forhandlingen mer effektiv og rettferdig for deg og kjøperen. 

Har du planer om å refinansiere eller gjøre andre større endringen i eierskapet til selskapet, vil dette bli lettere og mer effektivt å håndtere, når du har en prissetting av selskapet i orden. 

Mange ønsker å motta en prissetting av selskap av forskjellige grunner, men som regel handler det om å få en god grunnmur i forhandlinger. 

Fallgruvene du kan komme i hvis du ikke får en profesjonell prissetting av ditt selskap

Når du skal motta en prissetting av selskapet ditt, er det visse regler du burde følge for å unngå brutale og katastrofale fallgruver. Reglene er i prinsippet enkle å følge, men det er viktig å få dem opplyst. 

Få inspeksjon på lokalet til selskapet

Dersom du mottar en prissetting av selskapet ditt, burde du også motta en ordentlig og god inspeksjon. Dette er et viktig steg for å få en korrekt vurdering av verdiene til selskapet ditt. I tillegg vil ofte ikke domstolen godta en prissetting som ikke har fått utført en inspeksjon, da dette kan føre til manipulerte og generelt ukorrekte resultater av verdien til selskapet ditt. 

Finn deg en partner som møter opp og utfører en tilstrekkelig inspeksjon av lokalet, så vil du unngå denne fallgruven. 

Det er viktig å utføre et intervju

Uten et intervju, er det en stor sansynlighet for at personen som utfører prissettingen av selskapet ditt, ikke forstår hvordan selskapet ditt drifter. Dette kan føre til feil resultater, og igjen er en grunn for at en domstol ikke godtar prissettingen din. 

En profesjonell partner sin tjeneste innebærer et intervju, hvor de får en god forståelse om hvordan selskapet ditt drifter, og vil hjelpe deg med å gi en ordentlig og god prissetting, som du vil ha bruk for senere. 

Få en prissetting som opprettholder antikorrupsjons-regler

Dersom du får en prissetting som ikke holder seg til antikorrupsjons-regler, er det en stor sjanse for at en domstol ikke godtar prissettingen av selskapet ditt, da dette kan føre til manipulerte resultater. I en forhandling om selskapet, kan også motparten påstå at din prissetting ikke ble utført på en upartisk måte, noe som fører til en mislykket handel. 

Med tjenesten til en spesialist, vil de holde seg upartiske og nøytrale, så mottar du en prissetting som du kan ta med inn i forhandlinger og i en rettssak. 

Fordelene ved å ha en prissetting av selskapet ditt

Med en godkjent prissetting av selskapet ditt i orden, vil du motta en rekke med fordeler som hjelper deg med prosesser. Skal du gjøre større endringer i eierstrukturen til selskapet eller utføre en skilsmisse, vil det komme godt med å ha en solid prissetting av selskapet ditt på plass, da prosessene blir lettere og raskere å håndtere. 

Det er også viktig med en prissetting da det er lovpålagt, dersom du skal utføre en transaksjon med en nærstående part. 

Med en solid prissetting på plass vil du kunne gå inn i en forhandling med et godt utgangspunkt å gå ut i fra. 

Nielsen Valuation hjelper deg med å få en rettferdig prissetting av selskapet ditt

Nielsen Valuation mener profesjonalitet er viktig å opprettholde, og vil derfor alltid møte opp på lokalet ditt. Dette gjør de så de kan utføre et ordentlig intervju og en solid og tilstrekkelig inspeksjon. Deres tjeneste inneholder ikke annet enn en prissetting av selskapet ditt, og vil gi deg et resultat som du har bruk for. 

Nielsen Valuation har spesialisert seg på jobben, og sørger for å følge alle retningslinjer for å gi deg et godt resultat med verdi. 

Kontakt Nielsen Valuation i dag, så får du hjelp med en profesjonell prissetting av ditt selskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *